LOGGA GENOMSKINLIG UTAN RING.tif

Duon Smikes består av de två låtskrivarna Per Hallén och Stefan Berg. Per är den som i huvudsak står för det musikaliska och inspelningstekniska, medan Stefan ägnar sig åt text och sång. Därutöver bollar de båda idéer mellan varandra, innan inspelningarna är fullbordade. Influenserna är klassisk rock och AOR, med särskilt kärlek till Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd och väldigt många andra legendariska rockband.

Duon Smikes consists of the two songwriters Per Hallén and Stefan Berg. Per is the one who mainly stands for the musical and recording technique, while Stefan is dedicated to text and song. In addition, the two ideas bounce between each other, before the recordings are completed. The influences are classic rock and AOR, with a special love for Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd and many other legendary rock bands.