top of page

Video

  • Instagram
  • Spotify Social Ikon
  • Facebook
  • YouTube
Ska_rmbild (1)[3969].jpg
Ska_rmbild (11)[3970].jpg
Ska_rmbild (5)[3968].jpg
Per Hallén-Lead Guitar
Kjell Andersson - Bass
Juha Rudell - Guitar
Emil Hammer - Drums
Ska_rmbild (23)[3971].jpg
Stefan Berg - Vocals

Bandet Smikes består av de låtskrivarna Per Hallén, Stefan Berg och Juha Rudell samt musikerna Kjell Andersson och Emil Hammer. Per är den som i huvudsak står för det musikaliska och inspelningstekniska, medan Stefan ägnar sig åt text och sång. Därefter bollar de båda idéer mellan varandra, innan inspelningarna är fullbordade. Influenserna är klassisk rock och AOR, med särskilt kärlek till Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd och väldigt många andra legendariska rockband.

The band Smikes consists of the songwriters Per Hallén and Stefan Berg and the musicians Kjell Andersson Juha Rudell and Emil Hammer. Per is the one who mainly is responsible for the musical and recording technology, while Stefan is engaged in lyrics and singing. In addition, the two ideas ball between each other, before the recordings are completed. The influences are classic rock and AOR, with a special love for Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd and many other legendary rock bands.

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page