Smikes and lead vocals by Stefan Berg


Dagens arbete i studion med den eminente sångaren Stefan Berg och Smikes och låten Seven seas


12 visningar