top of page

Video

  • Instagram
  • Spotify Social Ikon
  • Facebook
  • YouTube
Ska_rmbild (1)[3969].jpg
Ska_rmbild (11)[3970].jpg
Ska_rmbild (5)[3968].jpg
Per Hallén - Lead Guitar
Kjell Andersson - Bass
Juha Rudell - Guitar
Emil Hammer - Drums
Ska_rmbild (23)[3971].jpg
Stefan Berg - Vocals

Bandet Smikes består av låtskrivarna Per Hallén, Stefan Berg och Juha Rudell , samt musikerna Kjell Andersson och Emil Hammer. Per är den som i huvudsak står för det musikaliska och inspelningstekniska, medan Stefan sköter textskrivande och sångmelodier. Därefter bollar de båda idéerna mellan varandra, innan inspelningarna är fullbordade. Influenserna är klassisk rock och AOR från legendariska band som Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd och naturligtvis väldigt många andra. 

The band Smikes consists of the songwriters Per Hallén, Stefan Berg and Juha Rudell, as well as the musicians Kjell Andersson and Emil Hammer. Per is the one who is mainly responsible for the musical and recording techniques, while Stefan takes care of text writing and song melodies. Then they both ball the ideas between each other, before the recordings are completed. The influences are classic rock and AOR from legendary bands such as Led Zeppelin, Journey, Pink Floyd and of course many others. 

Kontakta oss

Tack för ditt meddelande!

bottom of page