top of page

Njaaa spel eller dagens frustration


Lördagens spel!!!! efter att flyttat modern och lämnat barndomshemmet. Känslorna är splittrade och saknaden stor "Pappa".